位置:首页 > 近期发表文章  
 
近期发表文章

Xuehua Ma, Zhiguang Zhao, Long Xiao, Weina Xu, Yahui Kou, Yanping Zhang, Gang Wu, Yangyang Wang and Zhuo Du. A 4D single-cell protein atlas of transcription factors delineates spatiotemporal patterning during embryogenesis. Nature Methods. DOI:10.1038/s41592-021-01216-1

(2021-07-27)

John R. Speakman, Qingsheng Chi, Lukasz Oldakowski, Haibo Fu, Quinn E. Fletcher, Catherine Hambly, Jacques Togo, Xinyu Liu, Stuart B. Piertney, Xinghao Wang, Liangzhi Zhang, Paula Redman, Lu Wang, Gangbin Tang, Yongguo Li, Jianguo Cui, Peter J. Thomson, Zengli Wang, Paula Glover, Olivia C. Robertson, Yanming Zhang, and Dehua Wang. Surviving Winter on the Qinghai-Tibetan Plateau: Pikas Suppress Energy Demands and Exploit Yak Feces to Survive Winter. PNAS. DOI:10.1073/pnas.2100707118

(2021-07-22)

Agata M Rudolf, Qi Wu, Li Li, Jun Wang, Yi Huang, Jacques Togo, Christopher Liechti, Min Li, Chaoqun Niu, Yonggang Nie, Fuwen Wei, John R Speakman. A Single Nucleotide Mutation in the Dual-Oxidase 2 (DUOX2) Gene Causes Some of the Panda’s Unique Metabolic Phenotypes. National Science Review. DOI:10.1093/nsr/nwab125

(2021-07-21)

Meng Guo, Qing Wang, Yuan Zong, Jinqiang Nian, Hanwen Li, Junming Li, Tao Wang, Caixia Gao, Jianru Zuo. Genetic Manipulations of TaARE1 Boost Nitrogen Utilization and Grain Yield in Wheat. Journal of Genetics and Genomics. DOI:10.1016/j.jgg.2021.07.003

(2021-07-21)

Long Lu, Wei Wei, Jianjun Tao, Xiang Lu, Xiaohua Bian, Yang Hu, Tong Cheng, Cuicui Yin, Wanke Zhang, Shouyi Chen, Jinsong Zhang. Nuclear Factor Y Subunit GmNFYA Competes with GmHDA13 for Interaction with GmFVE to Positively Regulate Salt Tolerance in Soybean. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.13668

(2021-07-19)

Tingdong Li, Jiacheng Hu, Yu Sun, Boshu Li, Dingliang Zhang, Wenli Li, Jinxing Liu, Dawei Li, Caixia Gao, Yongliang Zhang, Yanpeng Wang. Highly Efficient Heritable Genome Editing in Wheat Using an RNA Virus and Bypassing Tissue Culture. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2021.07.010

(2021-07-16)

Yang Liu, Qian Liu, Handong Su, Kunpeng Liu, Xue Xiao, Wei Li, Qianwen Sun, James A. Birchler and Fangpu Han. Genome-Wide Mapping Reveals R-Loops Associated with Centromeric Rrepeats in Maize. Genome Research. DOI:10.1101/gr.275270.121

(2021-07-12)

Mande Xue, Huairen Zhang, Fengyue Zhao, Ting Zhao, Hui Li, Danhua Jiang. The INO80 Chromatin Remodeling Complex Promotes Thermomorphogenesis by Connecting H2A.Z Eviction and Active Transcription in Arabidopsis. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2021.07.001

(2021-07-08)

Qiupeng Lin, Zixu Zhu, Guanwen Liu, Chao Sun, Dexing Lin, Chenxiao Xue, Shengnan Li, Dandan Zhang, Caixia Gao, Yanpeng Wang, Jin-Long Qiu. Genome Editing in Plants with MAD7 Nuclease. Journal of Genetics and Genomics. DOI:10.1016/j.jgg.2021.04.003

(2021-07-08)

Yong-Xin Liu, Yuan Qin, Tong Chen, Meiping Lu, Xubo Qian, Xiaoxuan Guo, Yang Bai. A Practical Guide to Amplicon and Metagenomic Analysis of Microbiome Data. Protein & Cell. DOI:10.1007/s13238-020-00724-8

(2021-07-06)

Zhiyao Lv, Rui Dai, Haoran Xu, Yongxin Liu, Bo Bai, Ying Meng, Haiyan Li, Xiaofeng Cao, Yang Bai, Xianwei Song, Jingying Zhang. The Rice Histone Methylation Regulates Hub Species of the Root Microbiota. Journal of Genetics and Genomics. DOI:10.1016/j.jgg.2021.06.005

(2021-07-06)

Li Qianqian, Xu Fan, Chen Zhuo, Teng Zhengfeng, Sun Kai, Li Xiancai, Yu Jianyuan, Zhang Guoxia, Liang Yan, Huang Xiahe, Du Lin, Qian Yangwen, Wang Yiqin, Chu Chengcai, Tang Jiuyou. Synergetic Interplay of ABA and BR Signal in Regulating Plant Growth and Adaptation. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-021-00959-1

(2021-07-06)

Yaoqi Si, Shusong Zheng, Jianqing Niu, Shuiquan Tian, Mengjun Gu, Qiao Lu, Yilin He, Juan Zhang, Xiaoli Shi, Yiwen Li, Hong-Qing Ling. Ne2, A Typical CC-NBS-LRR-Type Gene, is Responsible for Hybrid Necrosis in Wheat. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.17575

(2021-06-25)

Yu Wang, Qing Huan, Ke Li, Wenfeng Qian. Single-Cell Transcriptome Atlas of the Leaf and Root of Rice Seedlings. Journal of Genetics and Genomics. DOI:10.1016/j.jgg.2021.06.001

(2021-06-22)

Yaqiang Qin, Lei-Ming Zhou, Lu Huang, Yunfeng Jin, Hao Shi, Shali Shi, Honglian Guo, Liantuan Xiao, Yuanjie Yang, Cheng-Wei Qiu & Yuqiang Jiang. Nonlinearity-Induced Nanoparticle Circumgyration at Sub-Diffraction Scale. Nature communications. DOI:10.1038/s41467-021-24100-0.

(2021-06-18)

Nicolas Blavet, Hua Yang, Handong Su, Pavel Solansky, Ryan N. Douglas, Miroslava Karafiátová, Lucie Simková, Jing Zhang, Yalin Liu, Jie Hou, Xiaowen Shi, Chen Chen, Mohamed El-Walid, Morgan E. McCaw, Patrice S. Albert, Zhi Gao, Changzeng Zhao, Gil Ben-Zvi, Lior Glick, Guy Kol, Jinghua Shi, Jan Vrána, Hana Simková, Jonathan C. Lamb, Kathleen Newton, R. Kelly Dawe, Jaroslav Dolezel, Tieming Ji, Kobi Baruch, Jianlin Cheng, Fangpu Han, James A. Birchler, and Jan Bartos. Sequence of the Supernumerary B Chromosome of Maize Provides Insight into its Drive Mechanism and Evolution. PNAS. DOI:10.1073/pnas.2104254118

(2021-06-07)

Wen Yin, Weiwei Xue, Hecheng Zhu, He Shen, Zhifeng Xiao, Shuyu Wu, Yannan Zhao, Yudong Cao, Jun Tan, Juan Li, Weidong Liu, Lei Wang, Li Meng, Bing Chen, Ming Zhao, Xingjun Jiang, Xing Li, Caiping Ren and Jianwu Dai. Scar Tissue Removal-Activated Endogenous Neural Stem Cells Aid Taxol-Modified Collagen Scaffolds in Repairing Chronic Long-Distance Transected Spinal Cord Injury. Biomaterials Science. DOI:10.1039/D1BM00449B

(2021-06-06)

Meiyue Wang, Zijuan Li, Yu’e Zhang, Yuyun Zhang, Yilin Xie, Luhuan Ye, Yili Zhuang, Kande Lin, Fei Zhao, Jingyu Guo, Wan Teng, Wenli Zhang, Yiping Tong, Yongbiao Xue, Yijing Zhang. An Atlas of Wheat Epigenetic Regulatory Elements Reveals Subgenome Divergence in the Regulation of Development and Stress Responses. The Plant Cell. DOI:10.1093/plcell/koab028

(2021-06-02)

Hong Zhao, Yanzhai Song, Junhui Li, Yue Zhang, Huaqiu Huang, Qun Li, Yu’e Zhang and Yongbiao Xue. Primary Restriction of S-RNase Cytotoxicity by A Stepwise Ubiquitination and Degradation Pathway in Petunia Hybrida. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.17438.

(2021-06-01)

Linzhou Huang, Wenguang Wang, Ning Zhang, Yueyue Cai, Yan Liang, Xiangbing Meng, Yundong Yuan, Jiayang Li, Dianxing Wu, Yonghong Wang. LAZY2 Controls Rice Tiller Angle Through Regulating Starch Biosynthesis in Gravity-Sensing Cells. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.17426

(2021-05-28)
共25页  首页上一页12345下一页下5页尾页